Hyppää sisältöön

Luckperms

BittivirtaNoin 2 minuuttia

Luckperms

LuckPerms lyhyesti​

LuckPerms on oikeuksien hallintaan tarkoitettu Minecraft palvelinplugin, joka on saatavilla Bukkit/Spigot/Paper, BungeeCord ja monelle muulle alustalle. LuckPerms mahdollistaa palvelimien ylläpitäjien rajoittaa komentoja, ominaisuuksia ja muita käyttäjäryhmien ja käyttäjien avulla ja välillä.

LuckPerms on nopea, luotettava, helppokäyttöinen, joustava, laaja ja ennen kaikkea ilmainen. Voit ladata LuckPermsin täältä:
https://www.spigotmc.org/resources/luckperms.28140/open in new window

Hyödyllisiä linkkejä​

Tämä artikkeli kattaa vain tärkeimmät asiat, mitä tarvitset. Tässä kuitenkin hyödyllisiä linkkejä, mistä saattaa olla hyötyä. Nämä ovat kuitenkin englanninkielistä sisältöä.
LuckPerms-projektin kotisivu: https://luckperms.net/open in new window
Laaja dokumentaatio: https://luckperms.net/wiki/Homeopen in new window
Pluginin tuki-Discord: https://discord.gg/luckpermsopen in new window
Pluginin bug-tracker: https://github.com/lucko/LuckPerms/issuesopen in new window
Vanhojen pemission-plugineiden tuonti LuckPermsiin: https://luckperms.net/wiki/Migrationopen in new window
LuckPermsin asennus​
Voit asentaa pluginin niin kuin minkä tahansa muunkin pluginin tämän ohjeen mukaan: Plugineiden asentaminen

Pudota siis pluginin -jar-tiedosto Plugins-kansioosi, käynnistä palvelimesi uudelleen ja LuckPerms on asennettu!

Konfigurointi​

Plugin ei vaadi kummempaa configurointia, mikäli et halua kustomoida sitä enemmän omiin tarpeisiisi. MySQL on pakollinen vain, jos haluat asentaa LuckPermsin monelle palvelimelle (BungeeCord-tyyli)

Jos haluat pystyä muokkaamaan yml-formaatissa palvelimen oikeuksia, permissioneiden tallennusmuodon on oltava YAML. Voit noudattaa tätä (engl.) ohjetta: https://luckperms.net/wiki/Storage-typesopen in new window

Perusteet​

Tässä muutama seikka ja termi, mihin törmäät pluginissa usein.

Mitä on oikeudet, eli "permissionit"?​

Permissionit ovat plugineiden määrittelemiä tekstinpätkiä, joilla voidaan rajata esim. komento tai toiminto vain tietyille pelaajille tai pelaajaryhmille. Esimerkkinä Essentials tarjoaa komennon /tphere [pelaaja], jonka avulla pelaaja teleportataan komennon suorittajaan. Komennon permission on essentials.tphere. Jos pelaajalla on tämä permission suoraan tai pelaajaryhmän kautta, hän hän voi suorittaa komennon.

Mitä on pelaajaryhmät, eli "groupit"?​

Groupit ovat ryhmiä, joihin voidaan lisätä useampi permission. Grouppeihin voidaan määritellä myös metadataa, kuten esim. pelaajan prefix, joka näkyy nimen edellä. Grouppeja voidaan määritellä myös trackeihin, jotta pelaajille voidaan tehdä promote- ja demote-komennon avulla ylennyksiä ja alennuksia.

Mitä on "inheritance"?​

Voit inheritoida, eli periä oikeudet toiselta käyttäjäryhmältä. Esimerkiksi sinulla voi olla kolme käyttäjäryhmää, "default", "moderator" ja "admin". Moderaattori perii oikeudet defautilta ja admin moderaattorilta.

Mikä on "Context"?​

Asia, johon törmäät usein LuckPermsissä on Context, eli konteksti. Voit halutessasi määritellä esim. missä maailmassa, palvelimella tai pelitilassa pelaaja on, jotta hänellä on oikeus tiettyyn permissioniin.

Liikkeelle lähtö​

Nyt kun on perusteet hallussa ja plugin on asennettu, lähdemme liikkeelle itse pluginin käytössä.

Täysien oikeuksien otto permissioneiden muokkaamiseen​

Ensimmäinen asia, mitä sinun tulee tehdä - on ottaa oikeudet muokata permissioneita. Kun LuckPerms asennetaan ensimmäistä kertaa - kellään ei ole oikeuksia käyttää LuckPermsin komentoja.

Antaaksesi oikeuksia, kirjaudu palvelimesi konsoliin ja kirjoita komento: lp user <pelaajanimesi> permission set luckperms.* true

Tässä komennossa asetamme itsellemme oikeuden luckperms.*. Komennon *-merkki tarkoittaa kaikkia permissioneita. Koska merkin edessä on teksti luckperms., meillä on oikeus vain kaikkiin permissioneihin, jotka sillä alkavat.

Nyt kun tämä on tehty, voit jatkaa pelissä (pelissä komennon eteen lisätään /-viiva) tai konsolissa.

Pelaajaryhmän luonti ja permissionin lisääminen ryhmälle​

Voimme luoda pelaajaryhmän komennolla lp creategroup <group>.

Teemme tässä esimerkissä admin-groupin ja lisäämme sille oikeuden.

Luodaan group:

Lisätään groupille oikeus Minecraftin /ban -komentoon

lp group admin permission set minecraft.command.ban true

Jos myöhemmin haluat poistaa permissionin

lp group admin permission unset minecraft.command.ban

Pelaajan lisääminen grouppiin​

Voit lisätä pelaajalle groupin permissionit lisäämällä käyttäjälle "parentin"
lp user <pelaaja> parent add <group>

Asetetaan group perimään oikeudet toiselta groupilta​

Voit tarvita tätä kun haluat esim. ottaa default-groupin permissionit muille groupeille, kuten moderaattorit tai VIP-jäsenyydet.

Komento lp group <group> parent add <perittävä group>

Tässä esimerkissä admin-groupille lisätään samat oikeudet, kuin modeilla on ja siitä vielä edelleen modeille default-oikeudet. Näin ollen myös admineilla on default-groupin oikeudet.

Poistetaan group pelaajalta​

Voit poistaa groupin pelaajalta komennolla lp user <pelaaja> parent remove <group>.

Lisätään groupille prefix​

Jotta prefix näkyy chatissa, tarvitset siihen pluginin Vaultopen in new window sekä pluginin, joka hallitsee chattia. Jos tarvitset vain chat-pluginin helpoin plugin on VaultChatFormatteropen in new window tai jos käytössäsi on Essentials tai tarvitset lisää komentoja, kuten /spawn ja /home, suosittelemme pluginia EssentialsX ja EssentialsX Chatopen in new window.