Hyppää sisältöön

Lisenssi

Lyhyesti

  • Dokumentaatio on Bittivirran omaisuutta (proprietary).
  • Dokumentaation haarauttaminen (Fork) on sallittua vain muutosten tekemistä ja pull requestien lähettämistä varten Bittivirran päähaaraan.
  • Muutokset on tehtävä Bittivirran ohjeiden mukaisesti.
  • Dokumentaatio on tarkoitettu vain Bittivirran asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
  • Tietyillä tiedostoilla voi olla poikkeuksia, jotka on mainittu samassa hakemistossa.

Tarkemmin

Bittivirran dokumentaatio sekä siihen tehtävät muutokset ja uudet ominaisuudet ovat kokonaisuudessaan Bittivirran omaisuutta. Niitä ei saa kopioida, muokata tai jakaa ilman Bittivirran kirjallista suostumusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Bittivirta varaa oikeuden muuttaa tämän lisenssin ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Dokumentaation käyttö on sallittua ainoastaan GitHubin haarautus (Fork) -toiminnolla, ja vain silloin, kun tavoitteena on tehdä dokumentaatioon muutoksia ja lähettää nämä muutokset pull requestina Bittivirran päähaaraan. Kaikki muutokset on tehtävä Bittivirran antamien ohjeiden mukaisesti. Haaroitusta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten dokumentaation jakeluun tai muokkaamiseen ilman Bittivirran lupaa. Haara tulee poistaa, kun muutokset on lähetetty pull requestina Bittivirran päähaaraan.

Dokumentaation käyttöoikeus on voimassa, kunhan käyttäjä noudattaa tämän lisenssin ehtoja. Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja. Lisäksi käyttöoikeus päättyy, jos Bittivirta päättää lopettaa dokumentaation jakelun GitHubissa, jos lisenssiä muutetaan, tai jos Bittivirta päättää päättää käyttöoikeuden ilman erillistä syytä.

Dokumentaatio on tarkoitettu ainoastaan Bittivirran asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Mikäli dokumentaation käyttöoikeus päättyy, käyttäjän on lopetettava kaikenlainen dokumentaation käyttö ja poistettava kaikki sen paikalliset kopiot.

Dokumentaatio-ohjelmisto perustuu alun perin Facebookin kehittämään Docusaurus-ohjelmistoon, joka on lisensoitu MIT-lisenssillä. Docusaurus-ohjelmiston alkuperäinen lisenssi on saatavilla täältä. Bittivirran tekemät muutokset ja uudet komponentit eivät kuulu MIT-lisenssin piiriin, vaan ovat Bittivirran omaisuutta.

Poikkeukset

Tietyt tiedostot sisältävät poikkeuksia lisenssiin. Poikkeukset on mainittu samassa hakemistossa, jossa tiedosto sijaitsee. Poikkeuksia voi olla esimerkiksi tietyille yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka ovat saaneet luvan käyttää dokumentaatiota omiin tarkoituksiinsa. Poikkeuksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on erikseen myönnetty. Poikkeuksia ei saa uudelleenlisensoida, ja niiden käytöstä ei tarvitse mainita Bittivirtaa.

Copyright © 2024 Bittivirta - All rights reserved. Tekijänoikeus © 2024 Bittivirta - Kaikki oikeudet pidätetään.

Mielipiteesi ohjeesta
Jaa tämä artikkeli