Hyppää sisältöön

Markdown

Tekstiä muotoillaan Markdownilla. Markdown on yksinkertainen tapa muotoilla tekstiä. Se on suunniteltu niin, että se on helppo lukea ja kirjoittaa.

Sen lisäksi, että sisältömme on Markdownia, se on myös Reactia. Voit käyttää React-komponentteja Markdownissa. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää kaikkia React-komponentteja ja HTML-elementtejä Markdownissa.

Otsikot

Otsikot luodaan käyttämällä # -merkkiä. Voit lisätä useita # -merkkejä otsikon alkuun, jolloin otsikosta tulee pienempi. Ensimmäisen tason otsikko on aina tiedoston alussa, eikä sitä saa käyttää kuin kerran. Alemmat tasot voivat esiintyä useammin.

# Otsikko 1
## Otsikko 2
### Otsikko 3
#### Otsikko 4

Teksti

Voit muotoilla tekstiä käyttämällä seuraavia Markdownin syntakseja:

**lihavoitu** tai __lihavoitu__
_kursivoitu_ tai *kursivoitu*
~~yliviivattu~~
Result

lihavoitu tai lihavoitu
kursivoitu tai kursivoitu
yliviivattu

Listat

Voit luoda listoja käyttämällä - tai * -merkkejä. Voit myös luoda sisäkkäisiä listoja sisentämällä listan sisällä.

- Ensimmäinen kohta
- Toinen kohta
- Ensimmäinen sisäkkäinen kohta
- Toinen sisäkkäinen kohta
- Kolmas kohta
Result
  • Ensimmäinen kohta
  • Toinen kohta
    • Ensimmäinen sisäkkäinen kohta
    • Toinen sisäkkäinen kohta
  • Kolmas kohta

Valintaruutulista

Valintaruutulista luodaan käyttämällä - [ ] -syntaksia.

- [ ] Ensimmäinen kohta
- [x] Toinen kohta
- [ ] Kolmas kohta
Result
  • Ensimmäinen kohta
  • Toinen kohta
  • Kolmas kohta

Linkit

Voit luoda linkkejä käyttämällä [teksti](linkki) -syntaksia.

[Linkki](https://www.sirkulaattori.fi)
Result

Kuvat

Kuvat tuodaan käyttämällä aina Image -komponenttia. Kuvan polku annetaan img -asetuksen kautta. Voit myös antaa kuvan maksimileveyden style -asetuksen kautta. Kuvan korvaava teksti annetaan alt -asetuksen kautta.

<Image
alt="Kortti sosiaaliselle medialle"
img={require("@site/static/img/social-card.png")}
style={{maxWidth:400}}
/>
Result

Markdownin kuva-syntaksia ei voi käyttää, koska se ei tue kuvan maksimileveyden asettamista, eikä kuvan korvaavaa tekstiä. Kuvan korvaava teksti on tärkeä, koska se auttaa ruudunlukijan käyttäjiä ymmärtämään kuvan sisällön.

Koodi

Koodi-komponentti on hieman tavallista Markdownia monipuolisempi. Se tukee useita kieliä, ja voit antaa koodille otsikon. Koodi-komponentti on myös helppo kopioida leikepöydälle.

Koodia varten löydät kokonaan oman sivun: Koodi.

Pikanäppäimet

Voit ilmaista pikanäppäimiä <Hotkey /> -komponentilla. Lue lisää: Pikanäppäimet.

Ohjeiden askellus

Ohjeiden askellus on yksi tapa esittää ohjeita. Se on hyödyllinen, kun ohjeet ovat pitkiä ja niitä on vaikea hahmottaa yhdellä silmäyksellä. Ohjeiden askellus on myös hyödyllinen, kun ohjeet ovat monimutkaisia ja niiden suoritusjärjestys on tärkeä.

Löydät ohjeiden askellusta varten kokonaan oman sivun: Ohjeiden askellus.

Taulukot

Taulukot luodaan käyttämällä | -merkkejä. Voit lisätä taulukkoon otsikon käyttämällä - -merkkejä. Taulukon sisältö erotetaan | -merkeillä. Taulukon sisältöä voi muotoilla käyttämällä Markdownia.

| Otsikko 1 | Otsikko 2 | Otsikko 3 |
|-----------|-----------|-----------|
| Rivi 1 | Rivi 1 | Rivi 1 |
| Rivi 2 | Rivi 2 | Rivi 2 |
| Rivi 3 | Rivi 3 | Rivi 3 |
Result
Otsikko 1Otsikko 2Otsikko 3
Rivi 1Rivi 1Rivi 1
Rivi 2Rivi 2Rivi 2
Rivi 3Rivi 3Rivi 3

Lainaukset

Lainaukset luodaan käyttämällä > -merkkiä.

> Tämä on lainaus.
>> Tämä on sisäkkäinen lainaus.
>>> Tämä on sisäkkäisen sisäkkäinen lainaus.
Result

Tämä on lainaus.

Tämä on sisäkkäinen lainaus.

Tämä on sisäkkäisen sisäkkäinen lainaus.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo luodaan automaattisesti sivun oikeaan reunaan. Sisällysluettelo sisältää kaikki sivun otsikot.

Tekstin sisäinen koodi

Voit lisätä tekstiin koodia käyttämällä code -elementtiä.

Tämä on `koodia`.
Result

Tämä on koodia.

Emojit

Voit lisätä emojin käyttämällä :emoji: -syntaksia.

:smile: :+1: :tada: :rocket:
Result

😄 👍 🎉 🚀

Mielipiteesi ohjeesta
Jaa tämä artikkeli